Vytvárame a dodávame moderné riešenia pre zdravotníctvo, vedúce k zlepšovaniu kvality života pacientov.

Image

Hodnoty vyznávané spoločnosťou:


⋅ Spoľahlivosť/Zodpovednosť
⋅ Spolupráca
⋅ Nadšenie a porozumenie
⋅ Individuálny prístup

Produktové portfólio & Obchodní partneri:

SMS – Slovak Medical Services, s.r.o. ponúka a dodáva kompletné a komplexné riešenia v nasledovných medicínskych oboroch, okruhoch:

 • Ortopédia (bedrové, kolenné, ramenné chrbticové implantáty a náhrady)
 • Implantáty na liečbu traumy kostí (vnútrodreňové klince, vnútorné chrbticové fixátory, osteosyntetické dlažky, etc.)
 • Staplery a Laparoskopické, Miniinvazívne chirurgické inštrumentárium s laparoskopickými portami
 • Chirurgický šijací materiál a prístroje, nástroje na uzatváranie kože
 • Energetické platformy, generátory na preparáciu a separáciu tkanív a na uzatváranie (ciev, monopolar, bipolar, fúzia, spojenie tkaniva ciev) s príslušenstvom
 • Sieťky na operačné riešenie všetkých druhov prietrží s príslušnými fixátormi
 • Ventilačné systémy na umelú pľúcnu ventiláciu s príslušenstvom
 • Pacientske monitory a príslušenstvo vrátane senzorov
 • ET kanyly, Dýchacie okruhy, Filtre
 • Medicínske komoditné produkty každodennej spotreby vrátane (rúškovacích systémov, chir. masiek, rukavíc a pod.)
 • Urologické katétre, Urometre a urologické zberné vrecká
 • Prostriedky a krytia na liečbu komplikovaných rán
 • Stenty, Cievky, špirály na liečbu periferiálnych a neurovaskulárnych cievnych malformácii

Pomocou produktového portfólia svetoznámych originálnych výrobcov zdravotníckych prostriedkov :

 • Wright
 • Covidien
 • B.Braun Medical
 • Johnson & Johnson
 • Boston Scientific
 • Abbott
 • Bard
 • Pajunk
 • Medtronic