Vytvárame a dodávame moderné riešenia pre zdravotníctvo, vedúce k zlepšovaniu kvality života pacientov.

Profil spoločnosti:

      Distribučná spoločnosť SMS – Slovak Medical Services, s.r.o. je držiteľom oprávnenia na distribúciu špeciálneho zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych zariadení. SMS – Slovak Medical Services, s.r.o. bola založená v roku 2011. Napriek krátkej histórii, pod vedením manažmentu s dlhoročnými skúsenosťami na trhu s medicínsko-zdravotníckych prostriedkami, má spoločnosť ambíciu sa stať rýchle sa rozvíjajúcou spoločnosťou s kvalifikovaným personálom, obchodným/predajným tímom a bude usilovať o dosiahnutie najvyšších známok kvality vo svojom obore. Spoločnosť má momentálne 5 zamestnancov, z ktorých 1 pracuje na plný úväzok a 4 na čiastočný. Spoločnosť pracuje na princípoch partnerstva so zákazníkmi, individuálneho prístupu k ich špecifickým požiadavkám a potrebám a spoľahlivosti.

Vízia spoločnosti:

      Najvyššou prioritou a ambíciou spoločnosti SMS – Slovak Medical Services, s.r.o. je byť dlhodobým a spoľahlivým parterom pre svojich zákazníkov, ako pre pôvodných výrobcov špeciálneho zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych zariadení, tak aj pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a ich partnerov. Spoločnosť sa snaží poskytovať bezkonkurenčnú hodnotu svojim zákazníkom s ambíciou stať sa preferovaným dodávateľom zdravotníckych zariadení tím, že poskytuje kompletné a komplexné riešenia s ekonomicky relevantnými inováciami zlepšujúce celkovú starostlivosť o pacientov, zlepšenie celkových terapeutických výsledkov s finálnym znížením komplikácii a s tím súvisiacich liečebných nákladov.

Hodnoty vyznávané spoločnosťou:


⋅ Spoľahlivosť/Zodpovednosť
⋅ Spolupráca
⋅ Nadšenie a porozumenie
⋅ Individuálny prístup

Stratégia spoločnosti:

      SMS – Slovak Medical Services, s.r.o. je spoločnosťou s jasnou stratégiou a definovaným cieľom so zameraním na distribúciu zdravotníckych zariadení s najnovšou dostupnou technológiou, dodávaných do všetkých chirurgických odborov ako aj ostatných medicínskych odborov. Dlhodobý úspech spoločnosti spočíva v individuálnom prístupe ku klientom, služby šité na mieru na základe aktuálnych potrieb konkrétneho klienta. Firma je schopná poskytnúť ďalšie služby, ako sú analýza trhovej/oborovej situácie s návrhom riešení a project-managementu, zabezpečenie profesného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov podľa individuálnych potrieb zákazníka, evidencia a kategorizácia lekárskych prístrojov, poradenstvo v oblasti nákladovej efektivity pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zdravotníckych inštitúcií, spracovanie a optimalizáciu nákupu a služieb v oblasti dohľadu nad liekmi.

Misia spoločnosti:

      SMS – Slovak Medical Services, s.r.o. si kladie za cieľ vytvárať a dodávať moderné riešenia pre zdravotníctvo, ktoré zlepšujú terapeutické a ekonomické výsledky našich zákazníkov v konečnom dôsledku vedúce k zvyšovaniu kvality života pacientov.

Dlhodobé ciele spoločnosti:

      Dlhodobou ambíciou spoločnosti SMS – Slovak Medical Services, s.r.o. je stať sa a ďalej budovať, rozvíjať a upevňovať pozíciu a reputáciu profesionálneho, dôveryhodného a spoľahlivého obchodného partnera svojich dodávateľov a odberateľov, ako originálnych výrobcov zdravotníckych prostriedkov, tak poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, poisťovní a stavovských medicínskych profesijných spoločností. Pomocou edukačných aktivít a v spolupráci so zdravotníckymi profesionálmi, na prísnych etických princípoch, sa spolupodieľať na ďalšom rozvoji, sprístupňovaní a implementácii najnovších technológii do každodennej praxe s ekonomicky relevantnými inováciami zlepšujúcimi celkovú starostlivosť o pacientov, zlepšenie celkových terapeutických výsledkov s finálnym znížením komplikácií a s tím súvisiacich liečebných nákladov.